Đèn tín hiệu Hanyoung STL080-AC511-L/M/D, 1 tầng 80mm 24V

Mã sản phẩm: STL080-AC511-L/M/D Công Ty TNHH Tổng Hợp Quốc Tế Golden NQ
Thương hiệu: Hanyoung
Tình trạng: Còn hàng
  • SKU: STL080-AC511-L/M/D
  • Nhà sản xuất: Hanyoung Nux – Hàn Quốc
  • Bảo hành: Chính hãng
  • Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
539.000₫ Giá thị trường: 675.000₫ Tiết kiệm: 136.000₫
Mô tả

Mô tả

ĐÈN TÍN HIỆU TẦNG – DÒNG STL – Φ80
Kích thước: Φ80
Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 24V

Mã sản phẩm Kích thước Đặc điểm kỹ thuật
STL025-D511N/P 25mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 24V
STL025-D512N/P 25mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 24V
STL025-D513N/P 25mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 24V
STL025-D514N/P 25mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 24V
STL025-D515N/P 25mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 24V
STL040-AC511-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 24V
STL040-AC512-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 24V
STL040-AC513-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 24V
STL040-AC514-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 24V
STL040-AC515-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 24V
STL040-FC511-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 24V
STL040-FC512-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 24V
STL040-FC513-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 24V
STL040-FC514-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 24V
STL040-FC515-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 24V
STL040-AA111-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 100-240V
STL040-AA112-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 100-240V
STL040-AA113-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 100-240V
STL040-AA114-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 100-240V
STL040-AA115-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 100-240V
STL040-FA111-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 100-240V
STL040-FA112-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 100-240V
STL040-FA113-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 100-240V
STL040-FA114-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 100-240V
STL040-FA115-L/M/D 40mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 100-240V
STL060-AC511-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 24V
STL060-AC512-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 24V
STL060-AC513-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 24V
STL060-AC514-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 24V
STL060-AC515-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 24V
STL060-FC511-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 24V
STL060-FC512-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 24V
STL060-FC513-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 24V
STL060-FC514-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 24V
STL060-FC515-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 24V
STL060-AA111-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 100-240V
STL060-AA112-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 100-240V
STL060-AA113-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 100-240V
STL060-AA114-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 100-240V
STL060-AA115-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 100-240V
STL060-FA111-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 100-240V
STL060-FA112-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 100-240V
STL060-FA113-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 100-240V
STL060-FA114-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 100-240V
STL060-FA115-L/M/D 60mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 100-240V
STL080-AC511-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 24V
STL080-AC512-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 24V
STL080-AC513-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 24V
STL080-AC514-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 24V
STL080-AC515-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 24V
STL080-FC511-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 24V
STL080-FC512-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 24V
STL080-FC513-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 24V
STL080-FC514-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 24V
STL080-FC515-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 24V
STL080-AA111-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 1 tầng, 100-240V
STL080-AA112-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 2 tầng, 100-240V
STL080-AA113-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 3 tầng, 100-240V
STL080-AA114-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 4 tầng, 100-240V
STL080-AA115-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng liên tục, 5 tầng, 100-240V
STL080-FA111-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 1 tầng, 100-240V
STL080-FA112-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 2 tầng, 100-240V
STL080-FA113-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 3 tầng, 100-240V
STL080-FA114-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 4 tầng, 100-240V
STL080-FA115-L/M/D 80mm Đèn LED, Sáng nhấp nháy, 5 tầng, 100-240V

 

Thông tin bổ sung

Loại

Đèn tín hiệu

Thương hiệu

Hanyoung

Kích thước

80mm

Điện áp ngõ vào

24V

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 091 819 8438
x